خيريه امام حسن مجتبي چاه ملک

ارسال شده 4 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - خور و بیابانک -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

 فعالیت در تامین بودجه جهت پرداخت کمک هزینه ودیعه و اجاره مسکن و همچنین هزینه های بهداشتی ودرمانی و تحصیلی به خانواده های نیازمند 2. کمک و حمایت از خانواده ها نیازمند جهت کفن و دفن اموات 3. کمک و حمایت از خانواده ها و افراد محروم و بی سرپرست و ایتام 4. کمک به امر حمایت و خریدجهیزیه و ملزومات ازدواج و هزینه های مرتبط برای نیازمندان 5. فعالیت در تامین بودجه جهت تعمیرات و خرید لوازم منزل برای خانواده های نیازمند 6. فعالیت در تامین بودجه جهت خرید موادغذایی، ارزاق، پوشاک و سایر ملزومات مورد نیاز خانواده های نیازمند 7. فعالیت در سفارشات تاج گل مراسم ترحیم 8. انجام خدمات اجتماعی و عمرانی و خیریه در همه سطوح و برای تمام طبقات محروم و مستمند و اقشار کم درآمدجامعه نظیر ساخت مراکز بهداشتی و درمانی و مدرسه سازی و تاسیس خانه سالمندان و دار الایتام در حدود امکانات 9. تاسیس دارالقرآن برای نوجوانان و جوانان جهت فراگیری تعالیم دینی و قرآنی 10. حمایت و کمک مالی به دانش آموزان و دانشجویان مستعد و بی بضاعت جهت ادامه تحصیلات عالی 11. تاسیس درمانگاههای خیریه جهت مداوای بیماران بی بضاعت و همچنین تهیه آمبولانس و اعزام بیماران کم درآمد به مراکز؛ درمانی مجهز تر و تامین هزینه های پزشکی و درمانی بیماران مستمند 12. تشکیل کلاسهای آموزشی، فرهنگی، هنری و ایجاد کتابخانه های عمومی جهت دانش پژوهان 13. ایجاد فرصتهای شغلی و کاری برای مردم محروم و اقشار کم درآمد جامعه جهت اشتغال زایی 14. همکاری با دیگر موسسه های خیریه فعال جهت رشد و پیشبرد اهداف اجتماعی و عمرانی موسسه؛ب: روش اجرای هدف) از طریق دارایی های اولیه موسسه و کمک های نقدی و غیرنقدی افراد خیر و نیکوکار اعم از حقیقی و حقوقی و دریافت هدایا، اعانات، قبول وصیت، وقف، حبس، فعالیتهای مجاز در چارچوب اهداف و سایر کمکهای مردمی، دولتی موافقت مرجع صدور پروانه با انجام فعالیت های مذکور در اهداف و شیوه های اجرایی، به معنای اجازه فعالیت در خصوص مواردی که نیازمند کسب مجوز از دستگاههای خاص می باشد نیست

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

4 ماه قبل
52 مشاهده
0 متقاضی