خيريه امام رضا ع يزدانشهر

ارسال شده 3 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - نجف آباد -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

 ثبت موضوع ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد کمک و حمایت زنان بی سرپرست و بد سرپرست کمک به خانواده‌های بی بضاعت شهر کمک به ایتام نیازمند پس از اخذ مجوز‌های لازم

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 ماه قبل
31 مشاهده
0 متقاضی