خيريه امام علي ابن ابيطالب عليه السلام گرگاب

ارسال شده 3 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

رسیدگی به وضعیت خانواده‌های بی سرپرست و افراد نیازمند و رفع مشکلات اعم از کمک‌های نقدی، جنسی توزیع پوشاک و مواد غذایی، کمک به تحصیل، ازدواج، اشتغال، مسکن و ورزش جوانان، کمک به امور فرهنگی اعم از تبلیغ و ارشاد، کمک به هیئات مذهبی و مساجد شهر، کمک به معالجه بیماران و تهیه دارو.

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 ماه قبل
16 مشاهده
0 متقاضی