خيريه امام علي ع رحمت آباد

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - خوانسار -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

ازکمک به تامین هزینه دختران بی سرپرست و بی بضاعت. تامین هزینه‌های افرادسالمندبیماروبستری درمنزل. پرداخت وام قرض الحسنه به منظورایجاد اشتغال برای افرادواجدشرایط. پرداخت هزینه‌های کمک تحصیلی افرادبی سرپرست ب: روش اجرای هدف: سعی درجذب افراد خیربرگزاری هیات امناء هرچندمدت بمنظور نایل شدن به اهداف انجمن

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
29 مشاهده
0 متقاضی