خيريه امام محمد باقر ع يزدانشهر

ارسال شده 3 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - نجف آباد -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

بهینه ساری و نگهداری از ساختمان مسجد کمک به نیازمندان ایجاد صندق همیاری جهت ارائه کمک‌های مالی به نیازمندان توسعه فرهنگ نماز و نشر معارف اسلامی ایجاد زمینه فعالیت‌های ورزشی برای نوجوانان روش اجرای هدف : دریافت کمک از خیرین و عواید خیریه استفاده از اساتید مجرب فرهنگی ، دینی ، ورزشی

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 ماه قبل
26 مشاهده
0 متقاضی