خيريه امداد و درمان حضرت ابوطالب ع سپاهان

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

 تأمین تجهیزات و امکانات مورد نیاز بیمارستان و ارائه خدمات حمایتی، رفاهی در راستای انجام امور درمانی به ویژه جهت بیماران نیازمند و همراهان آنها در صورت ضرورت با همکاری واحد مددکاری، ریاست و مدیریت بیمارستان. – ارائه پیشنهادات و نقطه نظرات به منظور افزایش کیفیت سطح خدمات درمانی. – توسعه و ترویج فرهنگ تکریم بیماران در بین آحاد جامعه به ویژه جامعه پزشکی و پیرا پزشکی بر اساس قوانین و دستور العمل‌ها. – پیگیری جهت، بهبود سرویس دهی آورژانس مرکز آموزشی درمانی ایت ا … کاشانی به بیماران با توجه به موقعیت حساس این آورژانس در سطح شهر و استان اصفهان. – حمایت و پشتیبانی از اجرای طرح‌های ارائه شده در زمینه امور دارو و درمان توسط وزارت علوم پزشکی و ارتقاء سلامت به ویژه آحاد مردم جامعه تحت پوشش مرکزآموزشی درمانی ایت الله کاشانی. ب: روش اجرای هدف: – همکاری و تعامل با دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جهت ساخت، تجهیز و راه اندازی واحدهای درمانی وآموزشی مورد نیاز بیماران در راستای انجام خدمات بهینه. – شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی (مؤسسات خیریه، سازمان‌های مردم نهاد و سازمان‌های دولتی از جمله کمیته امداد و بهزیستی) در عرصه‌های ملی و بین المللی و برقراری ارتباط با آنان به منظور جذب و دریافت کمک‌های مادی و معنوی. – ارتباط مستقیم با بیماران و همراه آنان از طریق گفتگو، فرم نظر سنجی و دریافت نقطه نظرات آنها به منظور برنامه ریزی و اقدام لازم جهت ارتقاء کیفی سطح خدمات. 

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
15 مشاهده
0 متقاضی