خيريه اميرالمومنين ع شهرستان خميني شهر

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - خمینی شهر -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

 تلاش برای ارتقای سطح فرهنگی و مذهبی شهرستان خمینی شهر کمک برای توسعه و تجهیز مراکز فرهنگی و مذهبی تاکید بر توسعه فرهنگ خانواده و مقابله با اسیب‌های اجتماعی کمک به تامین نیاز‌های اقتصادی نیازمندان توسعه تعاملات سازنده با سایر مراکز فرهنگی و خیره‌ها

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
27 مشاهده
0 متقاضی