خيريه انصارالحسين کاشان

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - کاشان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

 کلیات کمک به نیازمندان باهدف توانمند سازی مالی و فرهنگی نیازمندان و انجام امور خیریه و فعالیت های عام المنفعه ب:روش اجرای هدف شناسایی و رسیدگی به امور نیازمندان با استفاده از ظرفیت های خیرین در راستای ایجاد زمینه های کار آفرینی و اشتغال انجام امور فرهنگی، آموزشی، خدماتی، اقتصادی، و درآمدزا به منظور ساماندهی و به کمک دانش آموزان بدسرپرست و بی سرپرست برگزاری کارگاههای حرفه آموزی برای خانواده های نیازمند با رویکرد ایجاد اشتغال و کار آفرینی جذب کمک های مردمی و خیرین جهت اشتغال و کار آفرینی اعضاء تحت پوشش (بدیهی است هرگونه فعالیت اقتصادی، آموزشی، خدماتی و امثالهم که نیاز به اخذ مجوز از سایر دستگاههای دولتی ذی ربط دارد مورد اخذ مجوز از مراجع مذکور الزامی می باشد) ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
21 مشاهده
0 متقاضی