خيريه انصار سراج منير

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

کلیات:خیریه حامی فعالیتهای آموزشی وپرورشی ،علمی وپژوهشی ، فرهنگی هنری ،انتشاراتی ،مطبوعاتی ،اشتغال و کارآفرینی اسلامی است در آمد خیریه صرف امورتعلیمات اسلامی اعم از تحصیلات آموزشی ،فرهنگی ،علمی ،پژوهشی، نمایشگاهی ،همایش ها ،جشنواره ها،مسابقات داخلی و خارجی ،تولیدات محصولات فرهنگی هنری ،مساعدت جهت احداث ،تجهیز،نوسازی،و بهسازی ابنیه ،نگهداری و اداره مجموعه های آموزشی علمی ،فرهنگی ، پرداخت هزینه های تحصیلی به دانش آموزان ،دانشجویان ،طلاب ،کمک به مستضعفین و محرومین و توانمندسازی وخودکفایی آنان با ایجاد اشتغال و کارآفرینی همکاری و مشارکت با نهادهای مردمی ،عمومی، دولتی و بخش خصوصی مرتبط و سایر موارد مدنظر موسسین و هیات امناءدر سطح شهرستان اصفهان خواهدبود . ب : روش اجرای هدف شناسایی گروه های هدف 2-برنامه ریزی بر اساس نیازهای برآوردی3-تامین درآمد های مورد نیاز ازروشهای مندرج در ماده 35 4-اجرای برامه های هدف گذاری شده بر اساس اولویت 5 -سایر فعالیتهای مورد نیاز

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
16 مشاهده
0 متقاضی