خيريه اهل بيت ع زرين شهر

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - لنجان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

جمع آوری و تامین کمک های مردمی (نقدی و غیر نقدی) 2ـ تامین مایحتاج مورد نیاز ایتام، افراد بی سرپرست و نیازمندان واقعی و افراد بی بضاعت 3ـ کمک به بدهکاران مسعر 4ـ تامین جهیزیه ازدواج خانواده های بی بضاعت در حد توان 5ـ کمک به بیماران نیازمند و صعب العلاج، انجام موضوع موسسه پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح امکانپذیر می باشد

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
24 مشاهده
0 متقاضی