خيريه اوتيسم کاشان

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - کاشان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

 خدمت رسانی به جامعه هدف سازمان بهزیستی است که بخشی از فعالیت های حوزه های آموزشی، پژوهشی، توانبخشی، درمانی، نگهداری، حرفه آموزی را شامل می شود. اهداف موسسه عبارتند از: درمان، آموزش و پژوهش – توانبخش، تفریحی، حرفه آموزی , نگهداری، پشتیبانی برای همه ی سنین دختر و پسر

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
23 مشاهده
0 متقاضی