خيريه ايليا مهر رحمت

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

 کمک جهیزیه به نوعروسان نیازمند و آبرومند. کمک به زندانیان جرائم غیرعمد – کمک درمانی به نیازمندان – کمک‌های مالی و معیشتی و پوشاکی به خانه اهالی ایتام و خانواده‌های بی سرپرست و از کار افتاده – عمران و بازسازی مجموعه مسجد کوفه اصفهان – برگزاری مراسمات مذهبی

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
16 مشاهده
0 متقاضی