خيريه اکرام و احسان کوثر پيله وران بي بي سادات

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

ایجاد اشتغال و زمینه برای کودکان بی بضاعت جهت ادامه تحصیل، در مقاطع ابتدای و متوسطه، کمک به نیازمندان و افراد بی بضاعت و کودکان بدون سرپرست کمک به خانواده‌های محروم در خصوص درمانی و بیمارستانی بصورت جمعی از طریق جمع آوری کمک‌های مالی از خیرین و افراد دلسوز مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
14 مشاهده
0 متقاضی