خيريه باب الحوائج موسي ابن جعفر ع کاشان

ارسال شده 4 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - کاشان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

بررسی و شناخت انواع محرومیت های مادی و معنوی نیازمندان و تبیین و تامین نیازهای حمایتی،معیشتی ،فرهنگی آنها-حمایت و کمک به طلاب و دانش آموزان و دانشجویان مستعد و بی بضاعت جهت ادامه تحصیل کمک به مستضعفین از جمله اکرام و اطعام ایتام و مساکین خانواده های بی بضاعت ،بی سرپرست ،معلولین ،سالمندان،بیماران مستمند-حمایت از خانواده های بی سرپرست و کمک به خانواده های دارای سرپرست از کار افتاده و ایجاد زمینه خود اشتغالی زنام سرپرست خانواده-مساعدت معنوی و مادی برای تسهیل ازدواج جوانان مستمند ب: روش اجرای هدف) -بکارگیری نیروهای متخصص متعهد برای برنامه ریزی و اجرایی نمودن اهداف -خدمت رسانی به خانواده و افراد بی بضاعت و نیازمند معرفی شده توسط معتمدین خصوصا امام جماعت محترم مسجد باب الحوایج-دریافت کمک های نقدی و غیر نقدی افراد خیر و نیکوکار اعم از حقیقی و حقوقی دریافت نذورات ،هدایا،اعانات وقف،حبس -شناسایی خیرین و نیکوکاران و آشنا نمودن آنها با موسسه -بررسی موانع و مشکلات نیازمندان و تلاش برای رفع آن

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

4 ماه قبل
48 مشاهده
0 متقاضی