خيريه باران مهر سودابه

ارسال شده 4 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اردستان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

اعتیاد در حوزه درمان و بازتوانی می باشد که از فعالیتهای حوزه پیشگیری است و کلیه فعالیتهای موسسه غیر سیاسی و غیر انتفاعی است اهداف موسسه عبارتند از سم زدائی، درمان و بازتوانی و پیشگیری از طریق روشهای غیر دارویی و مدل های پیشگیری و گروه های حمایتی و برگزاری جلسات آموزشی پس از کسب مجوزهای لازم از سازمان بهزیستی و مراجع ذیصلاح.

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

4 ماه قبل
56 مشاهده
0 متقاضی