خيريه بال مهر تاش

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

 خدمت رسانی به اقشار محروم و نیازمند و جامعه هدف سازمان بهزیستی است که بخشی از فعالیت‌های حوزه‌های فرهنگی ، اجتماعی ، توانبخشی و پیشگیری را شامل می‌شود . اهداف موسسه عبارتند از : انجام خدمات اجتماعی و عمرانی و نیکو کاری وخیریه در همه سطوح برای تمام طبقات محروم و مستمند و اقشار کم درآمد جامعه هدف سازمان بهزیستی . ایجاد و تاسیس مرکز نگهداری سالمندان و خانه کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست جامعه هدف سازمان بهزیستی . حمایت و کمک مالی و غیرمالی به دانش آموزان و دانشجویان مستعد و بی بضاعت جهت ادامه تحصیلات عالی جامعه هدف بهزیستی . تشکیل کلاس‌های آموزشی ، دینی ، فرهنگی ، هنری جهت دانش پژوهان بی بضاعت در صورت اخذ مجوز خاص از مراجع مربوطه . ایجاد فرصت‌های شغلی و کاری برای مردم محروم و اقشار کم درآمد جامعه جهت اشتغال زایی جامعه هدف بهزیستی . مراقبت و پرورش و حمایت‌های معنوی ، فرهنگی ، اجتماعی ، علمی و اقتصادی کودکان و نوباوگان بی بضاعت و مستمند جامعه هدف بهزیستی در جهت حفظ و صیانت از حقوق وکرامت آن‌ها . کمک به فراهم نمودن سلامت جسمی ، روانی و اجتماعی و شرایط رشد و بالندگی نیازمندان جامعه جامعه هدف ساز مان بهزیستی . کمک به مستضعفین ازجمله : اکرام و اطعام ایتام و مساکین ، خانواده‌های بی سرپرست ، معلولین ، سالمندان و بیماران مستمند جامعه هدف بهزیستی . حمایت از خانواده‌های بی سرپرست و کمک به خانواده‌های دارای سرپرست از کار افتاده و ایجاد زمینه‌های خود اشتغالی زنان سرپرست خانواده جامعه هدف بهزیستی . مساعدت معنوی و مادی برای تسهیل ازدواج جوانان مستمند جامعه هدف بهزیستی . ارائه هرگونه خدمات پیشگیری از معلولیتها و آسیب‌های اجتماعی . روش‌های اجرایی اهداف موسسه عبارتند از : بکارگیری نیروهای متعهد و متخصص برای برنامه ریزی و اجرایی کردن اهداف . شناسایی خانواده‌ها و افراد بی بضاعت و نیازمند و برقراری ارتباط با آنها به منظور خدمت رسانی . شناسایی و هماهنگی با خیرین برای سرمایه گذاری در موارد مطرح شده از سوی هیات مدیره . ایجاد همکاری با سازمان‌ها و ارگانهای خصوصی و دولتی برای در اختیار گذاشتن منابع و امکانات در جهت امور عام المنفعه . بررسی موانع و مشکلات نیازمندان و تلاش برای رفع آن‌ها . ایجاد پایگاه هایی برای جمع آوری کمک‌های مردمی با اخذ مجوز مربوطه از سازمان بهزیستی . جذب مشارکتهای مردمی در داخل و خارج کشور با فراهم نمودن بسترهای لازم و جلب انواع کمکهای بشر دوستانه اعم از کالا ، خدمات و دانش فنی با هماهنگی سازمان بهزیستی . استفاده از دارایی‌های اولیه موسسه و کمک‌های نقدی و غیرنقدی افراد خیر و نیکوکار اعم از حقیقی و حقوقی و دریافت هدایا ، اعانات ، قبول وصیت ، وقف ، حبس و فعالیتهای مجاز در چارچوب اهداف و سایر کمکهای مردمی و دولتی 

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
16 مشاهده
0 متقاضی