خيريه بخشنده مهر علي کاشان

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - کاشان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

 شناسایی نیازمندان جامعه و کودکان محروم از تحصیل و برنامه ریزی جهت ارتقا و غنی سازی اوقات فراغت کودکان و نوجوانان محروم شناسایی زمینه‌های مهارت اموزی معلولین و کارافرینی برای انان

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
21 مشاهده
0 متقاضی