خيريه بقيه الله اردستان

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اردستان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

کمک به ایتام مستمندان قشر کم درآمد در راه ماندگان تهیه جهیزیه افراد کم درآمد و بشرح کامل مندرج در اساسنامه بدین شرح: محرومیت زدایی تزکیه و تعلیم و اشاعه فرهنگ اسلامی ارتقا دانش و بینش افراد استفاده کننده از کمکهای موسسه کمک به یتیمان و خانواده های بی سرپرست و تامین نیازهای مادی و معنوی ایشان همکاری مساعدت و کمک به سایر نهادهای خیریه ایی تهیه و تامین تمام یا قسمتی از جهیزیه دخترانی که بضاعت مالی نداشته و رفع نیاز مادی پسرانی که برای تامین مخارج ضروری ازدواج دچار مشکل می باشند احداث ابنیه و اماکن عام المنفعه و ایجاد زیر ساخت کمک به خانواده هایی که درآمد آنان کفاف مخارج زندگی ایشان را نمی دهد کمک هزینه تحصیلی دانش پژوهان نیازمند به ویژه افراد نیازمند با استعداد درخشان کمک به تامین بهداشت و سلامت متقاضیان خدمات بهداشتی و درمانی کمک به نیازمندان و افرادی که به نوعی مشکل دارند مانند مقروضین و بیماران و غیره کمک به در راه ماندگان و تامین احتیاجات ضروری آنها کمک به نهادهای دولتی در هنگام بروز حوادث غیر مترقبه ارایه مشاوره به متقاضیان خدمات مشاوره در زمینه های فرهنگی و آموزشی تربیتی ورزشی پزشکی صنعتی عمرانی کشاورزی حقوقی سیستمهای مدیریت کیفیت ارتباطات و فناوری اطلاعات و… از طریق مشاوران داوطلب و ارایه کنندگان اینگونه خدمات پس از کسب مجوزهای لازم از مراجع ذیربط در صورت لزوم

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
33 مشاهده
0 متقاضی