خيريه بنيان رهائي از مواد وابستگي زا

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

 کلیات بازتوانی و درمان معتادان با کسب مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح، ب: روش اجرای هدف: 1. بازپروری و توانمند سازی معتادان به روش پرهیز مدار و ایمان مدار 2. انجام برنامه های کاهش آسیب و پیشگیری از بیماریهای مرتبط با اعتیاد 3. حمایت های اجتماعی پس از درمان مبتلایان به مواد مخدر و انواع روان گردان در زمینه اشتغال و اوقات فراغت ارایه خدمات مشاوره و پزشکی و حمایت های حقوقی و اجتماعی برای افراد باز توانی شده و خانواده های آنان بصورت عام المنفعه 4. برگزاری همایش ها سمینارها کارگاه های آموزشی ویژه معتادین با هدف بالا بردن سطح آگاهی آنان بعد از کسب مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح 5. ایجاد مراکز گذری کاهش آسیب بعد از کسب مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح 6. ایجاد مراکز سر پناه شبانه بعد از کسب مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح 7. انجام پژوهش مشاوره درمان مدد کاری از طریق مرکز یا در سایر موسسات یا نهادها با هدف کاهش آسیبهای اجتماعی در جامعه 8. تاسیس مرکز درمان اعتیاد بعد از کسب مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح 9. توسعه و جذب مشارکتهای مردمی.

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
26 مشاهده
0 متقاضی