خيريه بهداشتي و درماني سلامت پويان ياس

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - نجف آباد -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

ثبت موضوع ذیل به منزله اخذ وصدورر پروانه فعالیت نمی باشد ـ مقصود از تشکیل موسسه: فراهم نمودن تسهیلات وامکانات لازم جهت پیشگیری، قربالگری، تشخیص و درمان افراد در حوزهای پزشکی، دندانپزشکی، پیرا پزشکی ب: روش اجرای هدف ایجاد وتاسیس مراکز و درمانگاههای خیریه پزشکی، دندانپزشکی، پیراپزشکی با ارائه خدمات ارزان قیمت و همکاری با پزشکان،دندانپزشکان، پیراپزشکان و عقد قرارداد جهت اراِئه خدمات ارزان قیمت واعزام کادر پزشکی،دندان پزشکی وپیراپزشکی به نقاط محروم ودور افتاده وهمکاری با اردوهای جهادی جهت ارائه خدمات وانتشار مجله،مقاله وکتاب در حوزه سلامت و حمایت از این موضوعات وحمایت از پژوهشها، تحقیقات، پایان نامه ها و اختراعات، خصوصا در حوزه سلامت وکمک به ایجاد روحیه نشاط و سرگرمی و حمایت از ورزش و. جهت پیشگیری از بیماریها،معضلات اجتماعی، اعتیاد با ایجاد، تاسیس، عقد قرارداد با مراکز تفریحی، ورزشی، و … تامین کمک هزینه زندگی ودرمان افراد نیازمند

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
20 مشاهده
0 متقاضی