خيريه بيمارستان ساعي خميني شهر

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - خمینی شهر -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

ساماندهی مشارکت‌های مردمی برای حمایت از بیماران ساخت و تجهیز و بازسازی و بازسازی و توسعه بیمارستان هماهنگی خیرین برای مشارکت در توسعه سلامت همکاری با واحد‌های مددکاری بیمارستان جهت کمک به حوزه مددکاری به منظور شناسایی نیاز‌های بیماران و اولویت‌های توسعه بهسازی و خدمات بیمارستانی بر اساس توان موسسه پیگیری به منظور بهره برداری از حداکثر ظرفیت‌های بخش د. لتی و غیردولتی تبلیغات و اطلاع رسانی برگزاری همایش‌ها و نشست هایی با حضور مردم خیرین و گروه‌های داوطلب به منظور معرفی نیازهای بیماران برنامه‌های توسعه بیمارستان و اهداف موسسه شناسایی نیاز‌های اصلی و اولویت تامین یا تجهیز منابع از طریق روش‌های نوین کسب منابع برگزاری جشن‌های گلریزان بازارچه‌های خیریه گرفتن حق عضویت توزیع صندوق‌های جمع آئری کمک‌های مردمی با اخذ مجوز

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
54 مشاهده
0 متقاضی