خيريه بيمارستان کارگرنژاد شهرستان کاشان

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - کاشان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

کلیات حمایت و کمک به بیماران نیازمند و ساماندهی مشارکت های مردمی ب: روش اجرای هدف همکاری با واحدهای مددکاری بیمارستان جهت کمک به حوزه مددکاری بمنظور شناسایی نیازهای بیماران و خدمات بیمارستانی براساس توان موسسه 2-پیگیری به منظور بهره مندی از ظرفیت های دولتی و غیردولتی 3-تبلیغات و اطلاع رسانی، برگزاری همایش ها و نشست هایی با حضور مردم، خیرین، گروههای داوطلب به منظور معرفی نیازمندان بیماران و اهداف 4- برگزاری جشن های گلریزان، بازارچه های خیریه و توزیع صندوق های جمع آوری کمک های مردمی 5- پرداخت هزینه دارو و درمان و تجهیزات پزشکی و بهداشتی بیماران بستری در بیمارستان 6- پرداخت هزینه های مددکاری درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
27 مشاهده
0 متقاضی