خيريه تدبير خانه نوجوان نجف آباد

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - نجف آباد -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

کلیات تلاش در به کمال رسیدن قوای خلاقانه و شایسته جامعه هدف در همه شیون و به فعالیت درامدن استعدادهای خدادادی و حمایت همه جانبه از جامعه مورد هدف در رسیدن به رشد و شکوفایی و درجات عالیه انسانی ( با اولویت دادن به نوجوانان) ب :روش اجرای هدف شناسایی وانتخاب جامعه هدف وآموزش مهارت های مختلف ومورد لزوم به آنان ارتقای سلامت زندگی وخدمات پیشگیرانه در جامعه هدف ایجاد کمک به سلامت جسمانی-روانی-اجتماعی –معنوی ودر صورت امکان مادی کاهش مخاطرات وآلودگی های تهدید کننده سلامت وتقویت اعتماد به نفس وتقویت روحیه مشارکت وهمکاری تقویت حس مسیولیت پذیری در خانواده ها وایجاد امگیزه در جهت بالا بردن سطح آگاهی عمومی فراهم نمودن زمینه ها جهت دستیابی افراد به هویت موفق وبه کمال رساندن قوای خلاقانه برنامه ریزی جهت تدوین برنامه های سبک زندگی وارتقای سلامت روحی و روانی وجسمی مبتنی برآموزه های دینی وایجاد روحیه پایداری در برابر تبلیغ های زیان آور ایجاد شادی و نشاط فردی وخانوادگی وایجاد مراکز خلاقیت ،رشد ونقویت عواطف انسانی رنامه های پیشنهادی برگزاری دوره های امزشی و مهارتی در زمینه های لازم برگزاری نمایشگاه ها و کارگاه های اموزشی و پیشگیری از اسیب های اجتماعی برگزاری های برنامه های ویژه مناظره و گفتمان آزاد ویژه جامعه هدف برگزاری اردوهای اموزشی و تفریحی برگزاری مسابقات با موضوع های خاص برای جامعه هدف برپایی همایش ها و نمایشگاه ها مطابق با اهداف ویژه جامعه هدف تهیه بسته های اموزشی، فرهنگی و هنری ویژه اهداف و جامعه هدف .

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
30 مشاهده
0 متقاضی