خيريه توانبخشي معلولين جسمي حرکتي غنچه هاي بهشت شهرستان تيران و کرون

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان :
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

تاسیس درمانگاه شبانه روزی خیریه ای- تاسیس مرکز نگهداری شبانه روزی از سالمندان ـ تاسیس مرکز روزانه جهت توانخواهان کم توان ذهنی بالای 14 سال- تاسیس مهد سالمندان- انجام خدمات پزشکی و درمانی توانپزشکی (hom ویزیت)-حمایت، ساماندهی، نگهداری و توانمند سازی زنان بی سرپرست، بد سرپرست، بی خانمان و دچار ناهنجاری های اجتماعی پس از کسب مجوزهای لازم

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
14 مشاهده
0 متقاضی