خيريه توانبخشي پگاه اميد اصفهان

ارسال شده 3 ماه قبل
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

تاسیس مرکز حرفه آموزی و کارگاه تولیدی حمایتی – توانمند سازی معلولین و اشتغال آنها- ارائه خدمات مددکاری به گروه هدف ارائه خدمات آموزشی، تفریحی و فرهنگی

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 ماه قبل
41 مشاهده
0 متقاضی