خيريه توانمند سازي توسعه محور خانواده پارسيان

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

خدمت رسانی به جامعه هدف سازمان بهزیستی است که بخشی از فعالیت‌های حوزه‌های پیشگیری و امور اجتماعی را شامل می‌شود. اهداف موسسه عبارتند از: افزایش آگاهی‌های و مهارت‌های فردی و خانوادگی در زمینه شخصی، روانشناسی، اجتماعی، معنوی و جسمی والدین و فرزندان. افزایش آگاهی‌های و مهارت‌های اجتماعی در زمینه‌های تربیتی ذکر شده با محوریت ایجاد شرایط توسعه اجتماعی تاسیس مرکز مشاوره تخصصی ازدواج و خانواده.

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
18 مشاهده
0 متقاضی