خيريه جواد الائمه فولاد مبارکه اصفهان

ارسال شده 3 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

همیاری و مساعدت در حوزه درمانی با اولویت بیماری های خاص و صعب العلاج – مساعدت مالی در حوضه ی افراد بی بضاعت و کم بضاعت با اولویت دختران کار و سرپرت خانوار و خانواده ای که حداقل 2 بیمار صعب العلاج دارند – مساعدت به خانواده هایی که در اثر حادثه کاری و شغلی مستعصل شده اند بخصوص بازنشستگان شرکت فولادمبارکه اصفهان – همیاری و مساعدت مالی در حوزه معیشت و پوشاک و تحصیل و افراد بی بضاعت و کم بضاعت – مساعدت فوق به صورت فصلی به افراد نیازمند مجتمع فولاد مبارکه و با صلاح دید هیئت مدیره بخشی به خارج از مجمع از افراد جامعه هدف – جذب کمک افراد خیر و ارگان های و سازمانها و کسب درآمد از طریق واحد های درآمدزا ذی ربط – انجام امور فرهنگی در راستای نظام جمهوری اسلامی ایران

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 ماه قبل
19 مشاهده
0 متقاضی