خيريه حاميان جراحي مغز و اعصاب و ستون فقرات اصفهان

ارسال شده 3 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

تقویت وارتقاء بخشیدن به توسعه. درمانی، آموزش و سلامتی بیماران نیازمند جراحی مغز و اعصاب وستون فقرات درسطح استان. توانمندسازی و بروز رسانی اطلاعات تخصصی و آموزش کادر پزشکی و پرستاری و رشته‌های مرتبط – ارائه کمک هزینه به بیماران نیازمند جراحی مغز و اعصاب پس ازشناسایی افراد نیازمند. – تهیه تجهیزات و لوازم مرتبط با بیماران جراحی مغز و ستون فقرات از طریق داخل و یاخارج از کشور تمام موارد پس از کسب مجوزات لازم امکان پذیر می‌باشد

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 ماه قبل
24 مشاهده
0 متقاضی