خيريه حاميان سلامت کودکان امام حسين عليه السلام اصفهان

ارسال شده 4 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

روش اجرای هدف همکاری با واحد مددکاری بیمارستان جهت کمک به حوزه مددکاری به منظور شناسایی نیاز های بیماران و اولویت های توسعه بهسازی و خدمات بیمارستانی بر اساس توان مؤسسه پیگیری به منظور بهره برداری ازحداکثر ظرفیت های بخش دولتی و غیر دولتی تبلیغات و اطلاع رسانی، برگزاری همایش ها و نشست هایی با حضور مردم، خیرین و گروه های داوطلب به منظور معرفی نیازهای بیماران، برنامه های توسعه بیمارستان و اهداف موسسه. شناسایی نیازهای اصلی و اولویت تامین یا تجهیز منابع از طریق روش های نوین کسب منابع برگزاری جشن های گلریزان، بازارچه های خیریه، گرفتن حق عضویت، توزیع صندوق های جمع آوری کمک های مردمی با اخذ مجوز

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

4 ماه قبل
33 مشاهده
0 متقاضی