خيريه حضرت ابوالفضل عباس ع سده لنجان

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - لنجان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

شناسائی و کمک به افرادی که از نظر اقتصادی مشکل دارند شناسایی و کمک به افراد نیازمند کمک فرهنگی و مشاوره می باشند کمک هزینه تحصیلی به دانش آموزان بی بضاعت بصورت نقدی و غیر نقدی کمک به یتیمان و فقرا تهیه و تامین قسمتی از جهزیه دختران بی بضاعت انجام موضوع موسسه پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح امکانپذیر می باشد.

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
21 مشاهده
0 متقاضی