خيريه حضرت ابوالفضل ع برزان اصفهان

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

ترویج سنت کریمه‌ی دستگیری از افتادگان وگشایش در کار خلق با اعطای کمک‌های مقطعی و یا ماهیانه؛ حسب مورد، به مدد جویا ن – کمک به مستضعفین، از جمله؛ اکرام و اطعام ایتام و مساکین، خانواده‌های بی سرپرست، معلولین، سا لمندان و بیماران مستمند. – کمک به امر حمایت و خریدجهیزیه و ملزومات ازدواج و هزینه‌های مرتبط برای نیازمندان – فعالیت در تامین بودجه جهت پرداخت کمک هزینه ودیعه و اجاره مسکن و همچنین هزینه‌های بهداشتی ودرمانی و تحصیلی به خانواده‌های نیازمند – فعالیت در تامین بودجه جهت تعمیرات و خرید لوازم منزل برای خانواده‌های نیازمند – فعالیت در تامین بودجه جهت خرید موادغذایی، ارزاق، پوشاک و سایر ملزومات مورد نیاز خانواده‌های نیازمند – کمک به جوانان بی بضاعت در امور تحصیلات، اشتغال و تاهل. – کمک به خانواده‌های دارای سرپرست از کار افتاده و ایجاد زمینه‌های خود اشتغالی زنان سرپرست خانواده. – کمکهای نقدی و غیر نقدی به امور فرهنگی روش‌های اجرایی برای نیل به اهداف فوق عبارتند از: – جلب و قبول کمک‌های مادی و معنوی مردمی از طریق عضو پذیری؛ کمک‌های مقطعی و قبول هدایا. – دریافت وام و اعتبار بدون بهره از منابع داخلی و خارجی. – انجام و قبول عملیات و خدماتی از قبیل: اداره‌ی اموال دیگران اعم از منقول و غیرمنقول، وصایت، حفاظت، قیمومیت، وقف و ….. با حفظ موازین شرعی و قانونی درجهت پر بارترکردن منابع هزینه‌ای خیریه. تبصره 1: از آنجایی که کلیه‌ی اهداف و فعالیت‌های خیریه منحصرا در جهت خدمت به جامعه‌ی بشری برای جلب رضای خداوند است؛ لذا انجام هرگونه فعالیت انتفاعی خیریه صرفا برای تامین منابع مالی و هزینه‌های خیریه بوده و کیفیت آن مطابق با قوا نین فقهی و شرعی و مقررات کشور بوده و بر اساس آیین نامه‌های داخلی خیریه که بعدا معین و به تصویب می‌رسد خواهد_بود. – انجام معاملات و انعقاد هر نوع قرارداد، مشارکت، مضاربه، مساقات، مزارعه و ایجاد شرکت‌ها و فروشگاه‌های تعاونی و غیره به منظور رفع نیازهای مصرفی عمومی و تامین هزینه‌های خیریه. – برپایی بازارچه‌های خیریه با کمک و همیاری تولیدکنندگان، کسبه و دیگر توانمندان علاقمند. – کمک در زمینه ساخت وساز مدارس و مجتمع‌های آموزشی و همچنین درمانگاه هاو مجتمع‌های بهداشتی درمانی. – دایر کردن کلاس‌ها و دوره‌های آموزشی رایگان از جمله کلاس‌های آموزش خیاطی، گلدوزی و هنری.

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
14 مشاهده
0 متقاضی