خيريه حضرت ابوالفضل ع شهرستان مبارکه

ارسال شده 4 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - مبارکه -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

حمایت و کمک مالی و مشاوره ای به نیازمندان اعم از ایتام، معلولین و بیماران بی بضاعت و بچه های بی سرپرست و بدسرپرست، حمایت و کمک به دانشجویان و دانش آموزان نیازمند و حمایت و کمک به زنان بی سرپرست و بدسرپرست و ایجاد اشتغال، کمک به نیازمندان در امر ازدواج پس از اخذ مجوزهای لازم.

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

4 ماه قبل
49 مشاهده
0 متقاضی