خيريه حضرت ابوالفضل ع مارچين اصفهان

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

ثبت موضوع فعالیت به شرح زیر به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد: رسیدگی به امور نیازمندان, کمک به بیماران صعب العلاج, رسیدگی به امور آموزشی وفرهنگی افراد بی بضاعت, کمک وتسهیل در ازدواج زوجهای بی بضاعت, ترویج نشر معارف اسلامی, برگزاری دوره های آموزشی وبهداشتی برای خانواده ها, ایجاد درمانگاه ومرکز پزشکی رایگان برای بیماران نیازمند پس از اخذ مجوزهای لازم 

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
13 مشاهده
0 متقاضی