خيريه حضرت ابوالفضل ع کانون رشد

ارسال شده 4 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : آران و بیدگل - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

کلیات، جذب و مشارکت جهت مساعدت مالی، اجتماعی، فرهنگی و علمی به ایتام و نیازمندان ب: روش اجرای هدف: سرمایه گذاری موسسین و بقیه بشرح ماده 9 اساسنامه.

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

4 ماه قبل
43 مشاهده
0 متقاضی