خيريه حضرت امام جواد ع بيمارستان چمران اصفهان

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

تبلیغات و اطلاع رسانی، برگزاری همایش‌ها و نشست‌های با حضور مردم، خیرین و گروه‌های داوطلب به منظور معرفی نیازهای بیماران، برنامه های توسعه بیمارستان و اهداف موسسه.

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
15 مشاهده
0 متقاضی