خيريه حضرت امام رضا عليه السلام دهق

ارسال شده 4 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - نجف آباد -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

کمک و حمایت از خانواده‌های محروم و بی سرپرست 2 کمک به امر حمایت و خرید جهیزیه و ملزومات ازدواج جهت نیازمندان 3 فعالیت در تأمین بودجه جهت خرید مواد غذایی، ارزاق و پوشاک و لوازم منزل جهت خانواده‌های نیازمند

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

4 ماه قبل
43 مشاهده
0 متقاضی