خيريه حضرت جوادالائمه ع شاهين شهر

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

کمیل گردیده و خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‌شود. 1 موضوع موسسه: کمک به افراد بی سرپرست و یتیم از کودک شیر خوار تا دانشجوی دانشگاه و انتشار هرگونه نشریه پس از کسب مجوز با رعایت کامل قانون مطبوعات کشور، تامین حداقل معیشت و احتیاجات افراد بدون سرپرست، کمک به امر مسکن خانواده‌های بدون سرپرست و جهیزیه نو عروسان یتیم و در صورت امکان افراد مستمند و فقیر منطقه، کمک به تشکیل خانواده در جهت تسهیل امر ازدواج، ایجاد مراکز فرهنگی و تربیتی برای کودکان بدون سرپرست و تامین کمک هزینه آموزشی و امکانات تحصیلی، کمک به ساخت مسکن افراد بدون سرپرست و ایجاد مراکز روزی برای افراد بدون سرپرست و تامین کمک هزینه آموزشی و امکانات تحصیلی، کمک به آسیب دیدگان حوادث قهری و ایجاد دارالشفا و تامین کمک هزینه درمانی و بهداشتی، تشکیل صندوق قرض الحسنه داخلی جهت اعطای وام به مدد جویان تحت پوشش

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
25 مشاهده
0 متقاضی