خيريه حضرت خديجه فلاورجان

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - فلاورجان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

لیات تلاش در راستای رسیدگی به حال محرومان و مستضعفین و ایجاد بستر مناسب جهت تهذیب, تحصیل و ورزش مستضعفین و محرومان و کمک در امر بهداشتی و درمانی محرومان و کمک به تحکیم و انسجام و جلوگیری از به خطر افتادن کیان خانواده و گسترش فرهنگ اتفاق و عمل به توصیه ائمه و پیشوایان دین کمک به خانواده های آسیب دیده اجتماعی جهت حفظ کیان خانواده ب: روش اجرای هدف شناسایی افراد نیازمند 2- تشویق و ترغیب آحاد مردم و دریافت کمک های نقدی و غیرنقدی و خدماتی افراد خیر و کمک های اعضای موسس

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
30 مشاهده
0 متقاضی