خيريه حضرت زهراي اطهر س نجف آباد

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - نجف آباد -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

کلیه فعالیتهای موسسه غیر سیاسی، غیر انتفاعی و غیر دولتی بوده و در موضوع نیکوکاری و امور خیریه، با رعایت کامل قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت خواهد_نمود

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
20 مشاهده
0 متقاضی