خيريه حضرت زهراي مرضيه س روستاي حاجي آباد

ارسال شده 3 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - نجف آباد -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

کلیات بررسی مشکلات و موانع پیش روی نیازمندان روستا و تلاش در جهت رفع آن مشکلات و موانع در حد امکان تامین مایحتاج نیازمندان ب) روش اجرای هدف: جمع آوری اطلاعات فقرا و نیازمندان، اطلاع رسانی به مردم و پیدا نمودن خیرین، کمک به حل مشکلات نیازمندان

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 ماه قبل
22 مشاهده
0 متقاضی