خيريه حضرت زهراي مرضيه س روستاي کهنگ اردستان

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اردستان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

مطابق مواد 2 و 9 اساسنامه، کلیه فعالیت های موسسه غیر سیاسی و غیر انتفاعی و غیر دولتی بوده و در موضوع نیکوکاری و امور خیریه با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و اساسنامه موسسه فعالیت خواهد نمود. در زمینه حمایت مالی در بخشی از امر معیشت خانواده ها و افراد نیازمند و در بخش های امر ازدواج و تامین امور درمانی نیازمندان و تامین نیاز تحصیل دانش آموختگان با جمع آوری نذورات و اعانات و هدایا توسط اعضا از افرادی که تمکن مالی دارند در روستا و دیگر شهرها طبق ضوابط سازمان های مردم نهاد. قبول وصیت و اعانات از اموال منقول و غیر منقو

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
33 مشاهده
0 متقاضی