خيريه حضرت صديقه طاهره س شهرضا

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - شهرضا -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

کمک به بیماران بی بضاعت کلیوی و رفع موانع درمانی و معیشتی آنان، ترویج سنت کریمه‌ی دستگیری از افتادگان و گشایش در کار خلق با اعطای کمک‌های مقطعی و یا ماهیانه، کمک به مستضعفین، کمک به امر حمایت و خرید جهیزیه و ملزومات ازدواج و هزینه‌های مرتبط برای نیازمندان، قعالیت جهت پرداخت کمک هزینه ودیعه و اجاره مسکن و همچنین هزینه‌های بهداشتی و درمانی و تحصیلی به خانواده‌های نیازمند، کمک به جوانان بی بضاعت در امور تحصیلات، اشتغال و تاهل، کمک به خانواده‌های دارای سرپرست از کار افتاده و ایجاد زمینه‌های خود اشتغالی زنان سرپرست خانواده 

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
30 مشاهده
0 متقاضی