خيريه حضرت علي اصغر ع روستاي کره شهرستان دهاقان

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - دهاقان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

انجام خدمات فرهنگی اجتماعی خیریه در همه سطوح سنی بخصوص طبقات محروم و مستضعف ـ حمایت و کمک مالی به دانش آموزان و دانشجویان مستعد و بی بضاعت جهت تربیت اخلاقی و علمی ـ تواتنمند سازی برای مردم محروم و اقشار کم درآمد ـ احیای فرهنگ قرآن و اهل بیت و جلسات قرآنی و اخلاقی و معرفی برای جوانان و نوجوانان ـ کمک های مالی و درمانی و روانپزشکی به نیازمندان جامعه ـ اکرام و اطعام ایتام و مساکین و خانواده های بی سرپرست و کم درآمد و از کار افتاده -مساعدت معنوی و مالی برای تسهیل ازدواج جوانان

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
30 مشاهده
0 متقاضی