خيريه حضرت ولي عصر عج پاوا

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - فلاورجان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

کمک کردن به خانواده های بی بضاعت و ایتام و تهیه جهیزیه و تبعات آن و کمک مالی جهت ازدواج، تحصیل، بیماری های خاص و ساخت مسکن و تعمیرات آن در حد توان.

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
23 مشاهده
0 متقاضی