خيريه حضرت پيامبر اعظم ص شهرستان شهرضا

ارسال شده 4 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - شهرضا -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

 کلیه فعالیت های انجمن غیرسیاسی، غیرانتفاعی و غیردولتی بوده و ضمن رعایت کامل قوانین جمهوری اسلامی ایران و اساسنامه فعالیت خواهد بود.

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

4 ماه قبل
52 مشاهده
0 متقاضی