خيريه حمايت از بيماران سرطاني نور محيي اصفهان

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

کلیه فعالیتها غیرسیاسی و غیرانتفاعی بوده و در موضوع آسیب دیدگان اجتماعی است. – حمایت مالی و معنوی از بیماران سرطانی و خانواده ایشان بصورت کمک هزینه دارو و درمان فارغ از هر گونه کرایش نژادی، قومی وسیاسی و غیره. – کمک به پژوهشگران در زمینه پیشگیری و تشخیص زودرس و درمان سرطان‌های شایع در سطح استان. – فعالیت در جهت پیشگیری، تشخیص زودرس و درمان سرطان‌ها و حمایت‌های مورد نیاز بیماران و خانواده آنان. – نهادینه کردن فرهنگ پیشگیری بهتر از درمان در سطح جامعه با برگزاری همایش‌ها. – ایجاد فرهنگ مشارکت‌های مردمی ار امور خیرخواهانه و توسعه فرهنگ انفاق و دستگیری از نیازمندان. – همکاری مشترک با سایر موسسات عام المنفعه در راستای رفع مشکلات مربوط به سرطان. – عضویت در انجمن‌ها و موسسات علمی و حمایتی مربوط به سرطان و بیماران مبتلا به سرطان در سطح کشور و جهان با تصویب هیات مدیره روش اجرای اهداف: – خیریه از طریق جمع آوری حق عضویت، اعانات نقدی، قبول وصیت وقف و کمکهای مردمی شامل: صدقات نذورات، فطریه و کفاره تامین مالی می‌شود. – فراهم نمودن زمینه مشارکت اقشار مختلف در امور خیرخواهانه از جمله همایش و بازارچه و غیره.. 

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
19 مشاهده
0 متقاضی