خيريه حمايت از مددجويان اوتيسم سراي پاکان خميني شهر

ارسال شده 3 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - خمینی شهر -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

آموزش و توانبخشی اختلالات نافذ رشد و طیف اوتیسم در حوزه فردی و اجتماعی میباشد.

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 ماه قبل
25 مشاهده
0 متقاضی