خيريه حمايت از کودکان بي سرپرست و بد سرپرست دکتر سعيدي

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

خدمت رسانی به جامعه هدف سازمان بهزیستی است که بخشی از فعالیت‌های حوزه‌های اجتماعی را شامل می‌شود. اهداف موسسه عبارتند از: تاسیس خانه کودک و نوجوان، حمایت ا زکودکان بی سرپرست و بد سرپرست.

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
14 مشاهده
0 متقاضی