خيريه حمايت از کودکان بي سرپرست و بد سرپرست پرتو مهر سبحان

ارسال شده 3 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

 خدمت رسانی به جامعه هدف سازمان بهزیستی است که بخشی از فعالیت‌های حوزه‌های امور اجتماعی و حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست را شامل می‌شود. اهداف موسسه عبارتند از: تاسیس خانه کودک و نوجوان ارتقاع رشد کودکان ارتقاع رشد نوجوانان خدمت رسانی به جامعه کودک و نوجوان

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

3 ماه قبل
17 مشاهده
0 متقاضی