خيريه خانه مهر زاينده رود

ارسال شده 2 ماه قبل
حوزه اصلی فعالیت خیریه :
شهرستان : اصفهان - اصفهان -
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) مؤسسه

مأموریت اصلی :
شرح کلیه فعالیت ها :

 خدمات رسانی به جامعه هدف سازمان بهزیستی است که بخشی از فعالیت‌های حوزه‌های پیشگیری را شامل می‌شود اهداف موسسه عبارتند از: ایجاد مرکز کاهش آسیب طلاق ایجاد مرکز پیشگیری از طلاق و آسیب‌های ناشی از آن مداخله در بحران طلاق آموزش خانواده به منظور پیشگیری از طلاق آموزش مهارت‌های زندگی به خانواده به منظور پیشگیری از طلاق

مأموریت ، فعالیت و اهداف :
سایر خدمات :

موقعیت مؤسسه

2 ماه قبل
14 مشاهده
0 متقاضی